Implementeren Afdrukken

Vaak horen wij zeggen "dat kan toch iedereen", maar er komt meer bij kijken voor het goed functioneren van een organisatie:
  • Gedetailleerde kennis en ervaring om algemene modellen specifiek en uitvoerbaar te maken.
  • Hoe vertel ik het mijn leden: de boodschapper en de boodschap.. .
  • Het meest bepalend is de organisatiecultuur: wanneer zal men gaan zeggen "Maar dat is toch gewoon", als uitleg van een veranderde afspraken.
  • Ieder heeft een bestuurlijke historie van soms toegeven en aanpassing. Na verloop van jaren moet dat toch gecorrigeerd worden.
  • De rechte weg is moeilijk: reglementering wordt soms menselijker met een pukkel.
  • Als organisaties echt goed functioneerden had men alleen kennis nodig.