Beroepsprofiel en Eindtermen Afdrukken

A'Bei Advies heeft ruime ervaring in de begeleiding van het opzetten van een beroepscompetentieprofiel.

Belangrijke ervaring daarbij is dat het profiel ook methodisch toegesneden moet zijn op het vak.

Aansluiten bij de standaard is niet zo simpel als het lijkt. Er zijn grote verschillen.

Er kan samengewerkt worden met een onderwijskundige.