Gedragsregels Afdrukken

 

Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de inhoudelijk apecten van het vak.

Attitude aspecten staan weliswaar soms ook hierin beschreven, maar helderheid middels een gedragscode is inmiddels een maatschappelijke noodzakelijkheid.

Een goede gedragscode is enerzijds algemeen en gebruikelijk (herkenbaarheid), maar doet anderzijds recht aan de specifieke aspecten van het vak.