Registratie en Accreditatie Afdrukken


A'Bei Advies heeft ervaring met het opzetten van registers en accreditatie-commissies en voert de directie over een registerstichting voor artsen.

Inhoud

  • Beoordeling op basis van beroepsprofiel/eindtermen.
  • Aangevuld met kwanititatieve regels betreffende nascholing en patiëntencontact.
  • En als u al zo ver bent: randvoorwaardelijke of inhoudelijke visitatie.

Vorm

  • Volgens de nieuwste richtlijnen van de overheid.
  • Als onderdeel van de vereniging, of al dan niet samen met verwante beroepsgroepen in een aparte stichting.