Tuchtrecht Afdrukken

De Wet BIG regelt alleen het tuchtrecht voor de basisberoepen ex artikel 3. Beroepen die niet in dit artikel geregeld zijn, zijn (maatschappelijk) gedwongen hun eigen regeling op te zetten.

A'Bei Advies heeft ervaring in het opzetten van dergelijke tucht&shyrechtregelingen.

Inhoud

  • Beoordeling op basis de gedragsregels en beroepscompetentieprofiel.
  • Voor ernstige gedragsproblemen van de arts of therapeut en duidelijke afwijkingen van de inhoudelijke eindtermen.

Vorm

  • Hoe regel ik zonder wettelijke verankering een rechtsgeldig tuchtrecht?
  • Met consequenties voor de (her)registratie.